hantverk

Målet 

Läste någonstan att målet med skapande är att finna något och sen fundera ut hur de är gjort och göra en egen variant. Det kanske är mitt synsätt med. Jo det är de nog. Därför jag avskyr mallar och lessnar så snabbt på att massproducera. Var och en blir salig på sitt sätt